Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

jaworowicz
06:29
06:01
3584 df9e 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viakukka kukka
jaworowicz
06:00
Reposted fromMoonTide MoonTide vialifeless lifeless
05:59
8740 cd56
Reposted fromtwice twice vialifeless lifeless

June 20 2015

jaworowicz
23:17
jaworowicz
23:11
jaworowicz
22:53

June 18 2015

jaworowicz
17:10

housestyrell:

endless list of attractive menmichiel huisman

Growing up in Holland, I always thought my name was boring, but in the U.S, all of a sudden I have a very cool name.

Reposted fromgameofthrones gameofthrones viatwice twice
jaworowicz
16:54
Reposted fromlifeless lifeless
jaworowicz
16:52
jaworowicz
16:26
Reposted frombukoz bukoz vianoisetales noisetales
jaworowicz
16:01
Reposted fromlouve louve viaFiriath Firiath
jaworowicz
16:00
8997 4890
Reposted fromsimpleasthat simpleasthat viadzony dzony
15:59
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viadzony dzony
15:58

April 20 2015

jaworowicz
06:22
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viamalazadymiara malazadymiara
06:15
8540 9973 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaakrew akrew
jaworowicz
06:12
Nie znam sposobu na szczęście, ale znam przepis na nieszczęście: próbować zadowolić wszystkich dookoła
Reposted byciepla-vodkawinnym-swiecieAnulaaacatchdimomentshiawasedawamodalnabutterfly-effectserplesniowysomniferfeniculumitmakesmecalm
jaworowicz
06:11
1451 7e52 500
jaworowicz
06:10

I w całej tej swojej pokorze i cierpliwości, którą udało mi się wyłuskać w tym bałaganie, została mi jedna próżna potrzeba: żeby przeżyć jeszcze taki rodzaj uścisku na powitanie, który bez słów mi powie, że ktoś za mną potwornie tęsknił i że się bardzo cieszy, że już wróciłam.

I że to właśnie ja.

http://krotkiporadnik.pl/chce-blizej
Reposted byciepla-vodkamarbra12winnym-swiecieakrewArvaroAnulaaaDorin11catchdimoment
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl