Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

15:59
4330 1c81

luteylumi:

This speaks to me on an emotional level.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialifeless lifeless
jaworowicz
15:54

March 28 2015

jaworowicz
00:04
3336 3905 500

March 27 2015

jaworowicz
23:55
2976 fd23 500
Reposted fromnotorycznydebiutant notorycznydebiutant viakiks kiks
23:53
8855 52a6
Reposted fromlevindis levindis viakiks kiks
jaworowicz
23:53
- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine viakiks kiks
jaworowicz
23:51
5967 044b 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaEvowe Evowe
jaworowicz
23:51
jaworowicz
23:51
8478 af32
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
23:51
7698 c045 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatwice twice
jaworowicz
23:50

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaakrew akrew
jaworowicz
23:49
4406 9202
Reposted fromedmund edmund viaakrew akrew

March 23 2015

jaworowicz
23:05
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić..
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viamefir mefir
jaworowicz
23:03
Reposted frommayamar mayamar viajnna jnna
jaworowicz
22:50
Reposted fromheima heima viajnna jnna
jaworowicz
22:50
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaFiriath Firiath
22:49
9906 6a71 500
Reposted fromtwice twice viajnna jnna
jaworowicz
22:46
0848 615d 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajnna jnna
jaworowicz
22:46
Reposted fromknwk knwk viaAQ AQ
jaworowicz
22:42
1286 a48d
Reposted fromiamstrong iamstrong viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl